Diorama - Large Military (DIO-1)qmhe2016 DIO-1 1 qmhe2016 DIO-1 2 qmhe2016 DIO-1 3


Diorama - Small Military - Open (DIO-2)qmhe2016 DIO-2 1 qmhe2016 DIO-2 2


Diorama - Large Civil - Open (DIO-3)qmhe2016 DIO-3 1 qmhe2016 DIO-3 2 qmhe2016 DIO-3 3


Diorama - All Subjects - Open (DIO-4)qmhe2016 DIO-4 1 qmhe2016 DIO-4 2


Diorama - Science Fiction - Open (DIO-5)qmhe2016 DIO-5 1 qmhe2016 DIO-5 2 qmhe2016 DIO-5 3 qmhe2016 DIO-5 4